Jednodenní zájezdy

Zájezd zahájíme prohlídkou Květné zahrady, která byla založena biskupem Karlem II. z Lichtenštejna – Kastelkornu v letech 1665 – 1675 na neplodné a bažinaté půdě za hradbami tehdejšího města. Má rozlohu 485×300 metrů, uprostřed stojí osmiboká rotunda s bohatou vnitřní štukovou a freskovou výzdobou. Zahrada vykazuje přesnou symetrii, je oplocená a bohatě vyzdobená sochami a fontánami s vodotrysky. Po návštěvě Květné zahrady si prohlédneme centrum Kroměříže a odpoledne vyjedeme autobusem

  Po dálnici pojedeme na Břeclav a kolem Hodonína do Strážnice, odkud si v 9,00 hod. uděláme hodinovou projížďku po Baťově kanále ze Strážnice do Petrova. Tahle trasa patří při vyjížďkách k nejhezčím.  Po příjezdu do nově vybudovaného přístavu si prohlédneme v Petrově památkovou rezervaci lidové architektury – vinné sklepy „Plže“.

Naše trasa povede přes Svitavy, Českou Třebovou, Ústí nad Orlicí, Náchod a hraniční přechod Běloves na území Polské republiky. Výchozím bodem pěšího putování po Stolových horách bude městečko Karlow, odkud vystoupáme až na vrchol hory Szczeliniec Wielky (Velká Hejšovina, 919 m.n.m.) s nádhernou vyhlídkou. Poté si prohlédneme skalní město s bizarními skalními útvary.