Budapešť (sobota  26.10. – pondělí 28.10.2019)

Hlavní město Maďarska vzniklo roku 1873 sloučením tří, do té doby samostatných částí, Budína, Starého Budína a Pešti. Rozkládá se na obou březích Dunaje. Budovy podél břehů, Budínský hrad a Andrássyho třída, jsou zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

sobota 26.10.:  pojedeme přes Bratislavu do Budapešti a prohlídku zahájíme na vrchu Gellért  odkud je nádherný výhled na celou Budapešť. Další naše zastavení bude patřit Budapešťské tržnici. Po ochutnávce a nákupech odjedeme do Budy, kde si prohlédneme novogotický Matyášův chrám s ohromujícím interiérem. Z Rybářské bašty se nám otevře působivý výhled přes Dunaj. Procházkou půjdeme dál k hradnímu divadlu, k Sándorovu paláci a k vyhlídkové terase před Maďarskou národní galerií. Večer je možná, v případě zájmu, projížďka lodí po Dunaji.

neděle 27.10.:  zahájíme prohlídkou Pešti, které dominuje neogotická stavba Parlamentu a Bazilika sv.Štěpána. Projdeme si střed města s populární pěší zónou Váci,  dunajské Korzo se známou Gerbeaudovou cukrárnou. Odpoledne si prohlédneme náměstí Hrdinů, kde si připomeneme více než tisíciletou historii Maďarů, a Městský park Városliget. Poté navštívíme v novobarokním stylu postavené lázně Széchenyi, jedny z největších lázeňských zařízení v Evropě. Koupání zde patří k nezapomenutelným zážitkům.

pondělí 28.10.: po snídani odjedeme proti proudu Dunaje k návštěvě Ostřihomi. Prohlédneme si Ostřihomský dóm a čas zbude i na výstup do kopule dómu, odkud je nádherný výhled. Poslední zastávkou bude Komárno, kde se projdeme po náměstí Evropy. Návrat do nástupních míst ve večerních hodinách.

Cena zájezdu

  • 3 190 Kč / osoba ve dvoulůžkovém pokoji
  • 890 Kč / příplatek za jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu se snídaní ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením, služby průvodce, pojištění léčebných výloh.

Cena nezahrnuje: vstupné do objektů. Výše vstupného bude upřesněno v pokynech na cestu. Ceny z roku 2018 – večerní projížďka po Dunaji 1 hod. 250,- Kč, lázně Széchenyi 4 500,- ft  včetně kabiny na 3 hod., kopule sv.Štěpána  800,-ft, Bašty  500,-ft, Matyášův chrám  1000,-ft.

Odjezdy z nástupních míst

  • Blansko
  • Lipůvka
  • Kuřim
  • Brno

Čas a místo odjezdu upřesníme v pokynech na cestu.