Květná zahrada v Kroměříži a svatý Hostýn (sobota 18. 5. 2019)

Zájezd zahájíme prohlídkou Květné zahrady, která byla založena biskupem Karlem II. z Lichtenštejna – Kastelkornu v letech 1665 – 1675 na neplodné a bažinaté půdě za hradbami tehdejšího města. Má rozlohu 485×300 metrů, uprostřed stojí osmiboká rotunda s bohatou vnitřní štukovou a freskovou výzdobou. Zahrada vykazuje přesnou symetrii, je oplocená a bohatě vyzdobená sochami a fontánami s vodotrysky. Po návštěvě Květné zahrady si prohlédneme centrum Kroměříže a odpoledne vyjedeme autobusem na Svatý Hostýn, 735 metrů vysoký kopec v Hostýnských vrších, na kterém se nachází významné mariánské poutní místo. Komplex zahrnuje baziliku Nanebevzetí Panny Marie, ubytovny pro poutníky, křížovou cestu Dušana Jurkoviče, větrnou elektrárnu a vyhlídkovou věž. Podle archeologických nálezů nálezů se zde nacházelo rozlehlé pravěké hradiště. Po prohlídce nenáročnou čtyř kilometrovou turistikou, dojdeme do Chvalčova, kde na nás bude čekat autobus.

Cena zájezdu

  • 450 Kč / dospělá osoba
  • 400 Kč / dítě do 14 let

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce a vstupné do Květné zahrady v Kroměříži

Odjezdy z nástupních míst

  • 7,00 hod. Blansko – zastávka MHD na nám. Republiky
  • 7,15 hod. Lipůvka zastávka IDS u Formanky
  • 7,20 hod. Kuřim zastávka IDS dům kultury
  • 7,25 hod. Kuřim zastávka IDS nádraží ČD
  • 7,30 hod. Kuřim – zastávka IDS sokolovna
  • 7,45 hod. Brno – zastávka MHD na ulici Dornych