Soutěska Steinwandklamm a Myrafalské vodopády (sobota 15. 6. 2019)

Z Brna pojedeme přes Mikulov a Vídeň do oblasti Gutensteinerských Alp.  Ve výstupu soutěskou Steinwandklamm nám mezi skalními stěnami pomohou dřevěné lavičky, můstky, schůdky a jeden 15-ti metrový žebřík. Přes skalní bránu budeme pokračovat ke známé Turecké jeskyni.

Při jejím průchodu budeme potřebovat baterku, proto si je nezapomeňte vzít s sebou!! Po průchodu pokračujeme k prvnímu záchytnému bodu, kterým je restaurace Jagasitz s možností občerstvení. V další části navštívíme vodopády Myrafale s možností výstupu na vyhlídku Hausstein.  Podél vodopádů budeme sestupovat do vesnice Muggendorf, kde nás na parkovišti bude čekat autobus. Předpokládaný návrat kolem 20,00 hod. do nástupních míst.

 Cena zájezdu

  • 680 Kč / osoba

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce, vstupné do soutěsky a na vodopády, pojištění léčebných výloh

Odjezdy z nástupních míst

  • 7,00 hod. Blansko – zastávka MHD na nám. Republiky
  • 7,15 hod. Lipůvka – zastávka IDS u Formanky
  • 7,20 hod. Kuřim – zastávka IDS Dům kultury
  • 7,30 hod. Kuřim – zastávka IDS sokolovna
  • 7,45 hod. Brno – zastávka MHD na ulici Dornych

Pro skupiny a kolektivy upravíme termíny a místa odjezdů dle jejich přání