Česká republika

  Po dálnici pojedeme na Břeclav a kolem Hodonína do Strážnice, odkud si v 9,00 hod. uděláme hodinovou projížďku po Baťově kanále ze Strážnice do Petrova. Tahle trasa patří při vyjížďkách k nejhezčím.  Po příjezdu do nově vybudovaného přístavu si prohlédneme v Petrově památkovou rezervaci lidové architektury – vinné sklepy „Plže“.

Zájezd zahájíme prohlídkou Květné zahrady, která byla založena biskupem Karlem II. z Lichtenštejna – Kastelkornu v letech 1665 – 1675 na neplodné a bažinaté půdě za hradbami tehdejšího města. Má rozlohu 485×300 metrů, uprostřed stojí osmiboká rotunda s bohatou vnitřní štukovou a freskovou výzdobou. Zahrada vykazuje přesnou symetrii, je oplocená a bohatě vyzdobená sochami a fontánami s vodotrysky. Po návštěvě Květné zahrady si prohlédneme centrum Kroměříže a odpoledne vyjedeme autobusem

Naše trasa povede přes Svitavy, Českou Třebovou, Ústí nad Orlicí, Náchod a hraniční přechod Běloves na území Polské republiky. Výchozím bodem pěšího putování po Stolových horách bude městečko Karlow, odkud vystoupáme až na vrchol hory Szczeliniec Wielky (Velká Hejšovina, 919 m.n.m.) s nádhernou vyhlídkou. Poté si prohlédneme skalní město s bizarními skalními útvary.

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj byla vyhlášena roku 1976 jako CHKO Kokořínsko v oblasti, která se v minulosti nazývala Polomené hory, Dubské skály či Dubské Švýcarsko. K 1. září 2014 byla CHKO rozšířena o svoji druhou, nenavazující část o rozloze 136 km² jménem Máchův kraj, rozkládající se v severovýchodním okolí Máchova jezera. Chráněná krajinná oblast zaujímá rozlohu cca 410 km² a patří k nejkrásnějším oblastem Mělnicka, Českolipska a Mladoboleslavska. Krajina

  Po dálnici pojedeme na Břeclav a kolem Hodonína do Strážnice, odkud si v 9,00 hod. uděláme hodinovou projížďku po Baťově kanále ze Strážnice do Petrova. Tahle trasa patří při vyjížďkách k nejhezčím.  Po příjezdu do nově vybudovaného přístavu si prohlédneme v Petrově památkovou rezervaci lidové architektury – vinné sklepy „Plže“.

Naše putování zahájíme prohlídkou centra Litomyšle. Prohlédneme si náměstí, Smetanův dům, Váchalovu uličku a putování ukončíme na zámeckém návrší, které je na seznamu památek UNESCO. Další naší zastávkou bude Růžový palouček, památný park, který je z části porostlý galskými růžemi, a v jehož středu stojí měděný památník českých bratří.