Německo

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj byla vyhlášena roku 1976 jako CHKO Kokořínsko v oblasti, která se v minulosti nazývala Polomené hory, Dubské skály či Dubské Švýcarsko. K 1. září 2014 byla CHKO rozšířena o svoji druhou, nenavazující část o rozloze 136 km² jménem Máchův kraj, rozkládající se v severovýchodním okolí Máchova jezera. Chráněná krajinná oblast zaujímá rozlohu cca 410 km² a patří k nejkrásnějším oblastem Mělnicka, Českolipska a Mladoboleslavska. Krajina

Českosaské Švýcarsko je turistickou veřejností běžně užívaný název vrchoviny, rozkládající se po obou stranách labského údolí mezi Děčínem a Hřenskem. V celé šíři překračuje hranici SRN. Pro náš zájezd jsme název trochu upravili, aby plně vystihoval náš záměr, protože se budeme pohybovat po České i Saské straně.

Českosaské Švýcarsko je turistickou veřejností běžně užívaný název vrchoviny, rozkládající se po obou stranách labského údolí mezi Děčínem a Hřenskem. V celé šíři překračuje hranici SRN. Pro náš zájezd jsme název trochu upravili, aby plně vystihoval náš záměr, protože se budeme pohybovat po České i Saské straně.