Polsko

Další zájezd z cyklu věnovaného Polsku míří do oblasti Mazovska. Varšava, hlavní město Polska, se rozkládá po obou březích řeky Visly a je největším městem země. Město vzniklo ve 13. století a od konce 16. století bylo sídlem králů. Za druhé světové války bylo 90 % města zcela zničeno, většina historických budov byla po válce obnovena. Staré Město je zapsáno na seznam památek UNESCO.

Wrocław, česky Vratislav, je hlavním městem Dolního Slezska, které je často hrdě přezdívané „polské Benátky“. Je čtvrtým největším polským městem, ležícím na 12 ostrovech, navzájem propojených téměř stovkou mostů, klenoucích se nad řekou Odrou. Adventní trhy ve Vratislavi jsou jedny z nejhezčích, výzdoba města je velmi originální.

Naše trasa povede přes Svitavy, Českou Třebovou, Ústí nad Orlicí, Náchod a hraniční přechod Běloves na území Polské republiky. Výchozím bodem pěšího putování po Stolových horách bude městečko Karlow, odkud vystoupáme až na vrchol hory Szczeliniec Wielky (Velká Hejšovina, 919 m.n.m.) s nádhernou vyhlídkou. Poté si prohlédneme skalní město s bizarními skalními útvary.